O. ANTONIO MARIO ČIRKO NOVI REMETSKI ŽUPNIK, O.SLAVEK SE VRAĆA DOMA

NOVOIMENOVANI VIKAR JE O. DANIJEL ČOLOma1

Remetska župa Uznesenja Blažene  Djevice Marije dobila je  novog župnika. To je o. Antonio Mario Čirko. On je posljednjih devet godina vrlo uspješno vodio župnu filijalu sv.Tereze Avilske na Čretu. Njegovi suradnici će biti dosadašnji vikar o. Ilija Tipurić i novoimenovani vikar o.Danijel Čolo  te o. Vjenceslav Mihetec. omiljeni “otac Slavek”, koji se za stalno vraća u Remete. Kako smo već javili dosadašnji župnik o.Anto Knežević odlazi u župu sv.Mihovila na splitskom Kamenu.


Primopredaja između starog i novog župnika trebala bi biti 1.X. , na blagdan sv.Terezije od Djeteta Isusa dok će liturgijsko uvođenje novog župnika biti 5.X. kod Mise u 10,30 sati u, kako se predviđa, nazočnosti pomoćnog biskupa zagrebačkog mons.Ivana Šaška.

 

 

Odgovori