Mjesni odbor


Sjedište: Vinec 1, telefon:244 60 46

E-mail:  mo_remete@zagreb.hr

RADNO VRIJEME:

PONEDJELJAK,UTORAK,SRIJEDA,ČETVRTAK,PETAK     10 – 12 sati

Vijeće MO

Na osnovi rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u raspodjeli mjesta u Vijeću sudjeluje pet kandidacijskih lista:
– HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

2 mjesta, te su s te kandidacijske liste izabrani sljedeći kandidati:
1. DOMAGOJ IVANKOVIĆ
2. JOSIP BAGARIĆ
2. “BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” – “STRANKA RADA I
SOLIDARNOSTI”
2 mjesta, te su s te kandidacijske liste izabrani sljedeći kandidati:
1. MARKO VDOVIĆ
2. KREŠIMIR KUNČEVIĆ
3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
1 mjesto, te je s te kandidacijske liste izabran sljedeći kandidat:
1. ZORAN NOVOSEL
4. NEZAVISNA LISTA SANDRE ŠVALJEK – NLSŠ
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
1 mjesto, te je s te kandidacijske liste izabrana sljedeća kandidatkinja:
1. NATAŠA CVIJETIĆ
5. MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST
1 mjesto, te je s te kandidacijske liste izabran sljedeći kandidat:
1. ROBERT LUKAČ

ZAKON O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI(Narodne novine 33/01.) :Članak 63.Vijeće mjesnog odbora, u skladu sa statutom, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja, može sazivati mjesne zborove građana.Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu (dio naselja, stambeni blok i sl.).

Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

STATUT GRADA ZAGREBA (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/01) :

Članak 98.(1)

Vijeće mjesnog odbora:

1. donosi pravila mjesnog odbora;

2. donosi financijski plan i završni račun;

3. odlučuje o raspolaganju imovinom mjesnog odbora;

4. donosi poslovnik o svom radu;

5. donosi program rada i izvješće o radu;

6. bira predsjednika vijeća;

7. razmatra pitanja koja neposredno i svakodnevno utječu na život i rad građana koji žive na području određenoga mjesnog odbora,  a posebno u vezi s uređivanjem naselja, zaštitom djece, mladeži i starijih osoba  i  skrbi  o  njima te  sa  zadovoljavanjem zdravstvenih, kulturnih i športskih potreba građana;

Odgovori

MOJ MALI DIO SVEMIRA