Folklor

Povijest

U Remetama je 1908. osnovano i kraće vrijeme djelovalo pjevačko društvo »Podgorac«.Vodio ga je učitelj Vlado Stahuljak.

Na inicijativu uglednog seljaka iz Remeta Ladislava Zajeca održana je 8.rujna 1920. osnivačka skupština Hrvatskog seljačkog pjevačkog društva »Frankopan« Remete-Bukovac.Tom sastanku žitelja Remeta i Bukovca prisustvovalo je oko 250 ljudi.

Mješoviti pjevački zbor brojao je na početku oko 100 što muških što ženskih članova, koji su pod pod vodstvom dirigenta Rudolfa Matza vježbali i nastupali na koncertima i kulturnim priredbama diljem cijele zemlje.

Tijesno su surađivali s Akademskim pjevačkim društvom iz Zagreba i zajednički nastupali na koncertima, jer je dirigent i tog društva bio Rudolf Matz.
Tokom vremena članstvo se osipavalo da bi nakon 1925. odlaskom Rudolfa Matza (za vrijeme čijeg dirigentstva bilo na vrhuncu uspjeha) rad stagnirao i 1931. zbor je prestao djelovati.
Zahvaljujući ondašnjem učitelju Zvonimiru Slivariću rad društva je u ožujku 1938. obnovljen. Društvo je tada brojilo 33člana, sve mladići od 16 do 22 godine.Sudjelujući iste godine na smotri pjevačkih društava osvojili su prvunagradu.Tih godina nastupali su u okolici Zagreba na prigodnim proslavama ubirući pritom priznanja.
Za vrijeme II. svjetskog rata društvo je prestalo raditi a poslijeratnih godina nije se obnovilo samostalno već kao ogranak tadašnje »Seljačke  sloge«.
Odlaskom učitelja Slivarića rad je opet zamro da bi opet oživio 80-ih godina.
Danas se očuvanjem folklorne baštine remetskog kraja bave članoviFolklorne izvorne skupine RemeteKulturno umjetničkog društva »Frankopan-Remete« te folklorne sekcije zadruge »Budi svoj« OŠ Remete.

Odgovori

MOJ MALI DIO SVEMIRA