NA JESEN ŠKOLA DOBIVA IGRALIŠTE ?

OD SVIH MAKSIMIRSKIH OSNOVNIH ŠKOLA SAMO JOŠ REMETSKA NEMA SPORTSKO IGRALIŠTE

Čini se da se tome nazire kraj, barem kako je na sjednici Vijeća roditelja OŠ Remete okupljenima prezentirao predsjednik Vijeća GČ Maksimir Stanko Gačić.

Po njegovim riječima napravljeni su svi projekti i potrebna dokumentacija, ishođene su potrebne suglasnosti pri Uredu za graditeljstvo Grada Zagreba, te su osigurana  financijska sredstva za projekt.
Slijedi još skupljanje i obrada pojedinih zahtjeva u nadležnom gradskom uredu, što bi trebalo biti gotovo do konca ovog mjeseca) a zatim slijedi javni natječaj
Moguć je početak radova možda već i krajem tekuće školske godine, što bi ujedno bilo idealno jer se ne bi remetio rad škole.

Roditelji su iskoristili priliku i predsjedniku Vijeća četvrti  postavili i niz otvorenih pitanja vezanih za stanje na području Remeta pa su doznali za niz planiranih zahvata na kvartovskoj infrastrukturi. Roditeljima, osobito onima čija djeca pohađaju  vrtić na Bukovačkom krču,  dopala se vijest da će biti obnovljen.

Uz to, po Gačićevim riječima  osigurana su sredstva za izradu projekta dogradnje OŠ Remete. O projektu nove dogradnje je okupljene informirala ravnateljica škole Brankica Hercigonja.

PROJEKT DOGRADNJE  ŠKOLE

Gradski ured za obrazovanje je, proučivši analizu stanja broja djece i raspoloživog prostora, kao i projekcije opravdanost ulaganja
u nadogradnju OŠ Remete izdao  Programske smjernice i Rješenje za nadogradnju škole  a školu su već obišli i stručnjaci koij bi trebali projektirati zahvat.
Dobra je vijest da bi se  nadogradnja mogla izvesti bez seljenja djece u druge škole.

NE “ŠKOLI ZA ŽIVOT”

Ravnateljica Hercigonja upoznala je roditelje sa stavom Učiteljskog vijeća da se Škola ne prijavljuje za sudjelovanje u projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa “Škola za život”. Kako je naglasila, razlozi za takvu odluku temelje se na mnogobrojnim nepoznanicama vezanim za navedeni program, kao i činjenici da potrebna edukacija prosvjetnih djelatnika još nije počela. Po riječima ravnateljice o ispravnost ove odluke govori i to što je  na isti način odlučila i velika većina zagrebačkih osnovnih škola. Samo 3 od 108 škola su se prijavile za navedeni program .

“DIGITALNA AKADEMIJA” KAO ALTERNATIVA INFORMATICI I ROBOTICI

Kako Škola nije u mogućnosti osigurati  izvannastavne aktivnosti iz područja informatike i robotike kao alternativno rješenje ravnateljica je predložila uvođenje „Digitalne akademije“ u suradnji s Otvorenim učilištem”Algebra”.

PROMET U BLIZINI ŠKOLE

Pitanje, koje se kao “crvena nit” provlači kroz sva okupljanja roditelja remetskih osnovnoškolaca, je prometna gužva koja nastaje u blizini škole osobito ujutro ali često i u tijeku dana. Sami roditelji ovaj put su predložili niz mjera koje bi, po njihovom mišljenju, trebale olakšati taj problem i omogućiti bolju protočnost vozila.

Ovaj sastanak je svojom sadržajnošću  pokazao smjer kojim bi trebala ići komunikacija Vijeća GČ s građanima ali i komunikacija roditelja i škole.

 

Odgovori