NOVE IZMJENE U PLANU MKA GČ MAKSIMIR

Vijeće Gradske četvrti Maksimir, na svojoj  45. sjednici donijelo je nekoliko  izmjeni Plana malih komunalnih akcija  za 2016.

Temeljem zaključaka s te sjednice na području Remeta u sklopu novih akcija na javnoprometnim površinama i objektima  pristupilo bi se uređivanju nogostupa od škole do Ul. I.Česmičkog (11.190 kn) dok je se za izradu projektne dokumentacije potrebne za proširenje parkirališta na Vincu i ceste u Hrastovom gaju planirano po 10.000 kn).

Spomenutim izmjenama predviđeno je 21.800 kn za postavljanje ograde uz dječje igralište (9.090 kn) i uređivanje zelene površine ispred objekta Mjesne samouprave na Vincu  (12.710 kn). Za uređenje ploča na tom objektu predviđeno je 75.000 kn.

Ovim izmjena osigurala bi se sredstva za uređenje javnog WC-a u Česmičkog (160.000 kn),izradu idejnog projekta Revitalizacija povijesnog sjedišta nekadašnjeg sela – seoske župe Remete (60.000 kn), postavljanje dvorišnih vrata (12.790 kn) i izrada projektne dokumentacije za uređivanje školskog igrališta OŠ Remete (20.000 kn). Za uređenje staza na remetskom groblju planirano je 120.000 kn a za postavljanje video nadzora 85.000 kn.

Odgovori