EKO DAN U OŠ REMETE

U PONEDJELJAK 14. OŽUJKA U REMETSKOJ ŠKOLI ĆE BITI OBILJEŽEN “EKO DAN”

Škola već gotovo dvije godine ima status  EKO-ŠKOLE te je tako dio međunarodnog projekta osmišljenog u svrhu provedbe smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini čitavih škola.

U sklopu toga održavaju se različite aktivnosti, provode ekološki projekti a učenici kroz sve predmete i izvannastavne aktivnosti uče o čuvanju prirode, sakupljanju, razvrstavanju i recikliranju otpada.

»Osim što svake godine sudjelujemo u projektu „Dani kruha – dani Ana PUn1azahvalnosti za plodove zemlje“, ove godine uključili smo se u nekoliko drugih eko projekata.« – kaže nam Ana Podvorec Uršić, socijalna pedagoginja u OŠ Remete. »Obilježili smo i “Global Action Days” (Svjetski dani akcije) izradom interaktivnih plakata, postavljanjem informativnih natpisa i poruka te upitnikom kojim su učenici mogli provjeriti svoje znanje vezano uz globalne klimatske promjene.«

Ove školske godine OŠ Remete se prijavila na natječaj za Eko škole ?

»Da odabrani smo kao jedna od 30 škola u kojoj će se provoditi kampanja “Litter Less“ (Za manje otpada) čiji je glavni cilj  smanjiti otpad u našoj školi te utjecati na promjenu navika kod djece i mladih, ali i kod odraslih.«

Što to znači?

»Prije svega, glavni cilj nam je smanjiti količinu komunalnog otpada odosno smeća u koje bacamo sve što nam više ne treba i utjecati na učenike naše škole da nauče razvrstavati otpad. U školu smo, uz “papirko”, koji odavno imamo, postavili i nove spremnike za plastiku, plastične čepove, a u blagavaoni odvajamo organski otpad (ostaci hrane) i plastičnu ambalažu kao što su plastične čašice od jogurta i sl. Kako bismo mogli procijeniti je li naš posao uspješan, na početku kampanje odrađeno je mjerenje ukupnog otpada na tjednoj razini škole, koje se ponovilo početkom ožujka i ponovno će se mjeriti krajem školske godine. Ako je ukupna količina otpada manja na posljednjem mjerenju nego što je bila na prvom, možemo smatrati kampanju uspješno provedenom.«

eko remete

Čini se da će preko djece i odrasli, htjeli-ne htjeli, mijenjati neke ustaljene navike i steći  nove…

»Tako je. Kampanjom se želi potaknuti stjecanje novih znanja i vještina u gospodarenju otpadom i podizanje svijesti o utjecaju otpada na okoliš lokalne i šire zajednice.«

Na koji način?

»Primjerice u svakom razredu, barem jedan školski sat posvećen je temi ekologije, posebice smanjenu, razvrstavanju i recikliranju otpada. U svakom razredu izrađeni su spremnici za plastiku i aluminij, a učenici upoznati s pravilnim sortiranjem otpada. Također, pokrenuli smo i kampanju “Litter Less Lunch” kojom se želi učenicima ukazati na važnoLitterlessLunchst  stvaranja što manje otpada prilikom spremanja užine za školu

Hoće li šira javnost biti pobliže upoznata s ovim aktivnostima Škole?

»Hoće. U ponedjeljak 14.ožujka, održat će se Eko dan u sklopu kojeg ćemo predstaviti što radimo kao Eko škola . Predstavit ćemo dosadašnje aktivnosti, mini-projekte, pokazati kratki film o tome… Također, projektni Eko dan ćemo iskoristiti za uljepšavanje naše škole. Vjerujemo da će kod učenika najviše pažnje pobuditi eko-kviz kojim želimo provjeriti koliko smo ih naučili o smanjenu količine otpada, njegovu sortiranju i recikliranju.«

242n

Odgovori