HT NAJAVIO OTKLANJANJE KVARA U PETAK

Iz Hrvatskog telekoma d.d. primili smo slijedeće priopćenje:
“Tijekom prošlog tjedna došlo je do kvara na podzemnom kabelu na lokaciji Remete 30-32 uslijed čega manji dio korisnika na tom području nije bio u mogućnosti koristiti telekomunikacijske usluge. S obzirom da je riječ o podzemnom kabelu i da je za sanaciju bilo potrebno napraviti iskop na prometnici, prije izvođenja sanacijskih radova nužno je bilo ishoditi suglasnost Zagrebačkog digitalnog grada radi regulacije prometa.

Trenutno su u tijeku radovi te će kvar biti saniran najkasnije do sutra, petak 15. siječnja, do 12 sati. Korisnicima koji nisu bili u mogućnosti koristiti usluge račun će biti umanjen sukladno trajanju poteškoća.

Iskreno se ispričavamo korisnicima radi nastalih poteškoća.“

Odgovori