ZORAN NOVOSEL (SDP) U VIJEĆU GČ MAKSIMIR

Na XXXIX. sjednici, održanoj 14. listopada , Vijeće GČ Maksimir je utvrdilo početak mirovanja mandata izabranom članu DrZNaganu Grdiću (SDP) i verificiralo mandat njegovom zamjeniku nu Novoselu, dosadašnjem vijećniku VMO Remete.

Umjesto njega u Vijeću MO Remete verificiran je mandat Silviu Altarcu.

 

Odgovori