PLAN MALIH KOMUNALNIH AKCIJA GČ MAKSIMIR

Vijeće Gradske četvrti Maksimir, na svojoj 29. sjednici, održanoj 25. veljače, donijelo je Plan malih komunalnih akcija GČ Maksimir za 2015.

1. VODOOPSKRBA
1.1.  NOVE AKCIJE U 2015.
REDNI BROJ LOKACIJA – OBJEKT MJESNI ODBOR OPIS
RADOVA / USLUGE / OPREME
VRIJEDNOST
U KUNAMA
1. Čaplinec Dotrščina izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda – 240 m 150.000,00
2. Lokacija 1 nadzor 2.250,00
  UKUPNO 152.250,00
1.2. AKCIJE U 2015. PRENESENE IZ 2014.
REDNI BROJ LOKACIJA – OBJEKT MJESNI ODBOR OPIS
RADOVA / USLUGE / OPREME
VRIJEDNOST
U KUNAMA
1. Gornji Bukovac 18a Bukovac izrada projektne dokumentacije za izgradnju 140 m cjevovoda 460,00
  UKUPNO 460,00
2. ODVODNJA OTPADNIH VODA
2.1.  NOVE AKCIJE U 2015.
REDNI BROJ LOKACIJA – OBJEKT MJESNI ODBOR OPIS
RADOVA / USLUGE / OPREME
VRIJEDNOST
U KUNAMA
1. I.Bijenički ogranak Kozjak izrada projektne dokumentacije za izgradnju 90 m kanala 18.000,00
2. Ogrizekova ulica – južna strana Maksimir izrada projektne dokumentacije za izgradnju 130 m kanala 26.000,00
3. Pustoselina, od kbr. 7/1 do 7/10 Remete izrada geotehničkog eleborata za izgradnju 300 m kanala 20.000,00
4. Lokacije 1 i 2 izrada geodetskog projekta 60.000,00
5. Lokacije 1 i 2 izrada protupožarnog elaborata 13.000,00
  UKUPNO 137.000,00
2.2. AKCIJE U 2015. PRENESENE IZ 2014.
REDNI BROJ LOKACIJA – OBJEKT MJESNI ODBOR OPIS
RADOVA / USLUGE / OPREME
VRIJEDNOST
U KUNAMA
1. Gornji Bukovac 18a Bukovac izrada projektne dokumentacije za izgradnju 140 m kanala 490,00
2. Pustoselina, od kbr. 7/1 do 7/10 Remete izrada projektne dokumentacije za izgradnju 300 m kanala 650,00
UKUPNO 1.140,00
 
3. JAVNOPROMETNE POVRŠINE I OBJEKTI
3.1.  NOVE AKCIJE U 2015.
REDNI BROJ LOKACIJA – OBJEKT MJESNI ODBOR OPIS
RADOVA / USLUGE / OPREME
VRIJEDNOST
U KUNAMA
1. V. Požarinje Bukovac izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa i biciklističke staze 10.000,00
2. IX. Bukovački ogranak Bukovac uređivanje parkirališta 145.760,00
3. Oboj, kod plinske stanice, kč 2810, 2811 i 5159/5 ko Maksimir Bukovac izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta 10.000,00
4. Matijašec od kbr. 14 do kbr. 20 “Dinko Šimunović” uređivanje nogostupa 22.860,00
5. Ulica Ivana Filipovića “Dinko Šimunović” uređivanje nogostupa 68.100,00
6. Dobri dol od kbr. 11 do kbr. 21 Dobri dol izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa 10.000,00
7. Dobri dol od kbr. 21 do kbr. 25 Dobri dol izrada projektne dokumentacije za izgradnju rampe za osobe s invaliditetom 10.000,00
8. Avenija Gojka Šuška – Svetošimunska cesta – Ulica Štefanovec Dotrščina izrada projektne dokumentacije za uređivanje raskrižja 60.000,00
9. Jazbina Dotrščina izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa i biciklističke staze 10.000,00
10. Svetošimunska ulica Dotrščina izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa i biciklističke staze 20.000,00
11. Ulica Bogoslava Šuleka od kbr. 11 do kbr. 19 “Eugen Kvaternik” uređivanje nogostupa 48.340,00
12. Ulica Mate Žigrovića “Eugen Kvaternik” uređivanje parkirališta i nogostupa 87.950,00
13. I. Bijenički ogranak (kč 1640 Maksimir) Kozjak izrada projektne dokumentacije za izgradnju potpornog zida 10.000,00
14. Gorice, od Velikog dola do Korita Kozjak izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa 10.000,00
15. Zoričićev trg od kbr. 18 do kbr. 27 Maksimirska naselja uređivanje nogostupa 35.000,00
16. Ulica Franje Župana, od Trga Augustina Kažotića do Ulice Luke Stiplošeka Maksimirska naselja izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa 10.000,00
17. XI. Ravnice – Ulica Jurja Dalmatinca – Aleja Antuna Augustinčića Maksimirska naselja uređivanje raskrižja 40.000,00
18. Ulica Divka Budaka – Mije Krešića Maksimirska naselja izgradnja skretača 30.000,00
19. Bukovačka cesta od kbr. 254 do Gajščak Remete izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa 10.000,00
20. Područje MO Remete Remete postavljanje prometne signalizacije 20.000,00
21. Ivana Česmičkog Remete uređivanje parkirališta i pristupne ceste 234.120,00
22. Područje Gradske četvrti Maksimir izrada projekta Plana pješečkih zona 70.000,00
23. Područje Gradske četvrti Maksimir oprema na javnoprometnim površinama 53.000,00
24. Lokacije 2, 4, 5, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 21 i 23 nadzor 11.780,00
  UKUPNO 1.036.910,00
3.2. AKCIJE U 2015. PRENESENE IZ 2014.
REDNI BROJ LOKACIJA – OBJEKT MJESNI ODBOR OPIS
RADOVA / USLUGE / OPREME
VRIJEDNOST
U KUNAMA
1. nadzor 6.180,00
  UKUPNO 6.180,00
 
4. DJEČJA IGRALIŠTA I ZELENE POVRŠINE
4.1.  NOVE AKCIJE U 2015.
REDNI BROJ LOKACIJA – OBJEKT MJESNI ODBOR OPIS
RADOVA / USLUGE / OPREME
VRIJEDNOST
U KUNAMA
1. VIII. Požarinje, dječje igralište Bukovac uređivanje igrališta 532.430,00
2. Jordanovac 113-117, dječje igralište Dobri dol izrada projekta za uređivanje parka i dječjeg igrališta 15.000,00
3. Melinišće, sportsko igralište Dotrščina uređivanje igrališta 42.320,00
4. Melinišće, dječje igralište Dotrščina uređivanje igrališta 8.980,00
5. Bijenička 97, sportsko igralište Kozjak uređivanje igrališta 348.170,00
6. Bijenička 97, dječje igralište Kozjak uređivanje igrališta 360.570,00
7. Pilarova – Tučanova, dječje igralište Maksimir uređivanje igrališta 260.900,00
8. Hegedušićeva ulica 20, iza Doma umirovljenika Maksimirska naselja uređivanje staza 20.000,00
9. Park Narodne zaštite Maksimirska naselja izrada projekta rekonstrukcije  parkovne površine 5.000,00
10. XI. Ravnice, dječje igralište Maksimirska naselja uređivanje igrališta 21.690,00
11. Švarcova, iza Doma zdravlja Mašićeva uređivanje površine za istrčavanje pasa 105.840,00
12. Švarcova, dječje igralište Mašićeva uređivanje igrališta 250.000,00
13. Vinec 1, dječje igralište Remete uređivanje igrališta 95.660,00
14. Ružmarinka 21, dječje igralište Ružmarinka uređivanje igrališta 53.340,00
15. Područje Gradske četvrti uređivanje zelenih površina 21.440,00
16. Područje Gradske četvrti postavljanje oglasnih ploča 3.000,00
17. Lokacije 1, 3-8 i 10-16 nadzor 31.870,00
UKUPNO 2.176.210,00
4.2. AKCIJE U 2015. PRENESENE IZ 2014.
REDNI BROJ LOKACIJA – OBJEKT MJESNI ODBOR OPIS
RADOVA / USLUGE / OPREME
VRIJEDNOST
U KUNAMA
1. nadzor 28.690,00
  UKUPNO 28.690,00
5. JAVNA RASVJETA
5.1.  NOVE AKCIJE U 2015.
REDNI BROJ LOKACIJA – OBJEKT MJESNI ODBOR OPIS
RADOVA / USLUGE / OPREME
VRIJEDNOST
U KUNAMA
1. Dječje igralište Melinišće Dotrščina postavljanje rasvjetnog tijela s vremenskom regulacijom 5.000,00
2. Lokacija 1 nadzor 80,00
  UKUPNO 5.080,00
5.2. AKCIJE U 2015. PRENESENE IZ 2014.
REDNI BROJ LOKACIJA – OBJEKT MJESNI ODBOR OPIS
RADOVA / USLUGE / OPREME
VRIJEDNOST
U KUNAMA
1. Lukavac Dobri dol izrada projektne dokumentacije za 60m javne rasvjete 8.250,00
2. Maksimirska – Hegedušićeva, staza Maksimirska naselja izrada projektne dokumentacije za 100m javne rasvjete 8.250,00
3. Bukovački krč od kbr. 31 do kbr. 37 Remete izrada projektne dokumentacije za 70m javne rasvjete 8.250,00
  UKUPNO 24.750,00
6. PROSTORI MJESNE SAMOUPRAVE
6.1.  NOVE AKCIJE U 2015.
REDNI BROJ LOKACIJA – OBJEKT MJESNI ODBOR OPIS
RADOVA / USLUGE / OPREME
VRIJEDNOST
U KUNAMA
1. Prostori mjesne samouprave tekuće i investicijsko održavanje objekata 150.000,00
2. Prostori mjesne samouprave čišćenje objekata 27.000,00
  UKUPNO 177.000,00
6.2. AKCIJE U 2015. PRENESENE IZ 2014.
REDNI BROJ LOKACIJA – OBJEKT MJESNI ODBOR OPIS
RADOVA / USLUGE / OPREME
VRIJEDNOST
U KUNAMA
1. VIII. Požarinje Bukovac izgradnja objekta “Centar Požarinje” i objekta mjesne samouprave – II etapa 2.424.310,00
2. Lokacija 1. koordinator II 7.130,00
3. Lokacija 1. nadzor 17.480,00
UKUPNO 2.448.920,00
7. DRUGI JAVNI OBJEKTI I POVRŠINE
7.1.  NOVE AKCIJE U 2015.
REDNI BROJ LOKACIJA – OBJEKT MJESNI ODBOR OPIS
RADOVA / USLUGE / OPREME
VRIJEDNOST
U KUNAMA
1. OŠ Bukovac, Trnac 42 Bukovac uređivanje sportske dvorane 230.000,00
2. OŠ I. Filipovića, Ulica I. Filipovića 1 Dinko Šimunović uređivanje podova u 2 učionice 135.000,00
3. OŠ Jordanovac, Jordanovac 108 Dobri dol uređivanje podova u 2 učionice 80.000,00
4. DV Jordanovac, Jordanovac 55 Dobri dol postavljanje sprave za igru 5.750,00
5. DV Trnoružica, Rusanova 11 “Eugen Kvaternik” izmjena stolarije 50.000,00
6. Kazalište Žar ptica, dječje i sportsko igralište, Bijenička cesta 97 Kozjak postavljanje video nadzora 20.000,00
7. OŠ Jordanovac, PŠ Kozjak, Kozjak 27 Kozjak postavljanje 3 klupe 1.950,00
8. DV S. Franje, Barutanski ogranak 5 Maksimir uređivanje igrališta 13.290,00
9. Konjički klub Hiperion, Fakultetsko dobro 7/2 Maksimirska naselja uređivanje partera manježa 236.530,00
10. OŠ A.G.Matoša, Aleja A.Augustinčića 12 Maksimirska naselja uređivanje poda u prostoru škole 38.000,00
11. ŠRC Maksimirska naselja, Aleja A.Augustinčića 8 Maksimirska naselja uređivanje igrališta 20.440,00
12. PU Maksimir, Petrova 116 Mašićeva postavljanje stalka za bicikle 2.980,00
13. OŠ V. Nazora, Jordanovac 23 Mašićeva uređivanje podova u 2 učionice 75.000,00
14. DV Bukovac, Bukovački krč, Bukovačka cesta 221 Remete uređivanje igrališta 159.050,00
15. OŠ Remete, Remete 99a Remete izrada projektne dokumentacije za izgradnju školskog igrališta 20.000,00
16. ŠRC Remete, Vinec 3 Remete ograđivanje igrališta 118.850,00
17. Župa Remete, Česmičkoga 1 Remete uređivanje igrališta 54.750,00
18. OŠ A. Harambašića, Ulica A. Harambašića 18 Ružmarinka uređivanje poda u učionici 50.000,00
19. Učenički dom Dora Pejačević, Trg J.F,Kennedya 3 Ružmarinka postavljanje košarkaške ploče 12.250,00
20. Učenički dom Dora Pejačević, Trg J.F,Kennedya 3 Ružmarinka postavljanje video nadzora 15.000,00
21. Trgovačka škola, Trg J.F.Kennedya 4 Ružmarinka postavljanje košarkaške ploče 12.250,00
22. Trgovačka škola, Trg J.F.Kennedya 4 Ružmarinka postavljanje video nadzora 15.000,00
23. III. ekonomska škola, Trg J.F.Kennedya 5 Ružmarinka postavljanje video nadzora 15.000,00
24. Područje Gradske četvrti Maksimir postavljanje bežičnog interneta 60.000,00
25. Lokacije 1-14 i 16-24 nadzor 21.320,00
UKUPNO 1.462.410,00
REKAPITULACIJA
REDNI BROJ VRSTA AKCIJA IZNOS (kn)
1. VODOOPSKRBA 152.710,00
2. ODVODNJA OTPADNIH VODA 138.140,00
3. JAVNOPROMETNE POVRŠINE I OBJEKTI 1.043.090,00
4. DJEČJA IGRALIŠTA I ZELENE POVRŠINE 2.204.900,00
5. JAVNA RASVJETA 29.830,00
6. PROSTORI MJESNE SAMOUPRAVE 2.625.920,00
7. DRUGI JAVNI OBJEKTI I POVRŠINE 1.462.410,00
  UKUPNO 7.657.000,00

Odgovori