ODRŽANA 12. SJEDNICA VMO REMETE

U ČETVRTAK 5.OŽUJKA ODRŽANA JE 12. SJEDNICA VMO REMETE

PROŠLE GODINE ODRŽANO PET SJEDNICA VIJEĆA

Vijeće je u 2014. godini održalo ukupno 5 sjednica. Prosječan broj prisutnih članova Vijeća iznosio je 5. po sjednici. Osim vijećnika na sjednicama je bilo ukupno 8 predstavnika građana i zainteresiranih pravnih osoba,

Na prošlogodišnjim sjednicama se raspravljalo o ukupno 18 točaka dnevnog reda.

Doneseno je, ukupno, 12 akata. Najveći broj, njih 5, predložio je predsjednik Vijeća, Domagoj Ivanković. Četiri akta inicirali su građani Remeta a isto toliko potječe od gradskih upravnih tijela. O 5 akata je raspravljano i na sjednicama Vijeća Gradske četvrti Maksimir.

Najviše akata odnosilo se na funkcioniranje Mjesnog odbora i Vijeća (7), potom na gradnju i održavanje komunalne infrastrukture (4) te regulaciju prometa (1).

Većina zaključaka sadržavala je prijedloge i inicijative Vijeća o različitim pitanjima od interesa za područje Mjesnog odbora Remete, upućene Vijeću Gradske četvrti, nadležnim gradskim upravnim tijelima, podružnicama Holdinga i drugim javnim ustanovama.

Zanimljivo je da je Vijeće svih 12 akata donijelo jednoglasno.

Osim toga, vijećnici su interes za uspješnije rješavanje zajedničkih životnih problema građana Remete iskazali i kroz  pitanja, prijedloge i zahtjeve.

Nažalost niti jednoj sjednici u 2014. godini nije prisustvovao netko od predstavnika gradskih upravnih tijela, ustanova i trgovačkih društava, osim Službe za mjesnu samoupravu, pa se komunikacija Vijeća s tim institucijama odvijala pisanim putem i posredovanjem Vijeća Gradske četvrti.

Na svim prošlogodišnjim sjednicama, uz predsjednika Vijeća Ivankovića, bili su Darko Svedrec i Robert Lukač.  Dragutin Ježić i Tomislav Ivanek bili su na 4, Ljubo Vrdoljak na 3 a Zoran Novosel na 2 sjednice.

Predsjednik Vijeća najviše se puta javljao za riječ. Učinio je to ukupno 13 puta. Tomislav Ivanek učinio je to 9 a Darko Svedrec 8 puta. Po četiri puta riječ su zatražili Robert Lukač i Ljubo Vrdoljak. Zoran Novosel učinio je to 2 puta a Dragutin Ježić jednom.

Među vijećničkim pitanjima, prijedlozima i zahtjevima najviše je bilo onih o funkcioniranju Vijeća, prioritetima za izradu Plana malih komunalnih akcija i prometnoj problematici na području Mjesnog odbora.

Što se tiče strukture akata Vijeća prema predlagateljima uglavnom su to bili predsjednik ili građani i udruge građana i gradska upravna tijela.

PROŠLE GODINE REALIZIRANO DESET AKCIJA VRIJEDNIH VIŠE OD 760 000 KUNA

Planiranje i realizacija Plana malih komunalnih akcija kojeg donosi Vijeće Gradske četvrti zaslužuje  poseban osvrt u ukupnom radu Vijeća MO. Ono je najvažniji ili, bolje rečeno, jedini instrument kojim Vijeće MO može izravno utjecati na zadovoljavanje različitih konkretnih potreba u pojedinim dijelovima Mjesnog odbora.

Sukladno Planu malih komunalnih akcija Gradske četvrti Maksimir koji je tijekom 2014. više puta mijenjan, planirano je novih poslova u vrijednosti 8.952,500,00 kuna. Do kraja prošle godine završeni su svi planirani poslovi. Od toga je na području Mjesnog odbora Remete realizirano deset akcija vrijednih 762.799,00 kn.

Remetski vijećnici ocijenili su Vijeće Mjesnog odbora Remete kao “mjesto artikulacije zajedničkih potreba i interesa stanovnika svoga područja.” Ohrabreni učestalim obraćanjem građana, udruga i drugih subjekata Vijeću, njegovi članovi smatraju kako to,uz postavljanje upita te iznošenje vlastitih  prijedloga i inicijativa, ponajbolje svjedoči o prihvaćenosti Vijeća kao promicatelj demokratske rasprave i odlučivanja o zajedničkim prioritetima stanovnika Remeta.

Ipak, Vijeće, kako stoji u zaključku izvještaja o radu, “još nije zadovoljno krajnjim učincima svoga djelovanja u pogledu brzine i kvalitete rješavanja pojedinih problema na području Mjesnog odbora, odnosno spremnosti gradskih upravnih tijela i drugih institucija na uvažavanje njegovih inicijativa, prijedloga i zahtjeva, i s tim u vezi očekuje se napredak u sljedećem razdoblju.”

U OVOJ GODINI ASFALTIRANJE ULICA IZ GRADSKOG PROGRAMA

Plan MKA za 2015. na području Remeta donosi niz novih investicija kojima bi se dogradila ili obnovila postojeća infrastrukutura.

 

PLAN MALIH KOMUNALNIH AKCIJA U 2015. NA PODRUČJU REMETA
1. VODOOPSKRBA
1.1.  NOVE AKCIJE U 2015.
REDNI BROJ LOKACIJA – OBJEKT OPIS
RADOVA / USLUGE / OPREME
1. Gajšćak rekonstrukcija južnog dijela vodovoda ViO
2. ODVODNJA OTPADNIH VODA
2.1.  NOVE AKCIJE U 2015.
REDNI BROJ LOKACIJA – OBJEKT OPIS
RADOVA / USLUGE / OPREME
1 Pustoselina, od kbr. 7/1 do 7/10 izrada geotehničkog eleborata za izgradnju 300 m kanala
3. JAVNOPROMETNE POVRŠINE I OBJEKTI
3.1.  NOVE AKCIJE U 2015.
REDNI BROJ LOKACIJA – OBJEKT OPIS
RADOVA / USLUGE / OPREME
1 Bukovačka cesta od kbr. 254 do Gajščak izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa
2 Područje MO Remete postavljanje prometne signalizacije
3 Ivana Česmičkog uređivanje parkirališta i pristupne ceste
4 Remete (od Česmičkog do Pustoseline asfaltiranje – Gradski program
5 Črešnjevec asfaltiranje – Gradski program
6 Remetski banjščak asfaltiranje – Gradski program
7 Kvintička ulica od kbr. 1 do kbr. 29 asfaltiranje – Gradski program
8 Pustoselina asfaltiranje – Gradski program
9 Mirni dol asfaltiranje – Gradski program
10 Hrastov gaj asfaltiranje – Gradski program
11 Tihi dol asfaltiranje – Gradski program
12 Vinec 1 parking (od Doma zdravlja do trafo-stanice) uređivanje parkirališta – Rebalans MKA ili GP
13 Ulica Remete (preko puta Konzuma) – proširenje asfaltiranje nogostupa – Rebalans MKA ili GP
14 Bukovačka ceste kod kbr. 254 do ulice Gajšćak izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa – Rebalans MKA ili GP
15 Vinec od kbr. 3 do sportskog igrališta izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa – Rebalans MKA ili GP
4. DJEČJA IGRALIŠTA I ZELENE POVRŠINE
4.1.  NOVE AKCIJE U 2015.
REDNI BROJ LOKACIJA – OBJEKT OPIS
RADOVA / USLUGE / OPREME
1 Vinec 1, dječje igralište uređivanje igrališta
5.2. AKCIJE U 2015. PRENESENE IZ 2014.
REDNI BROJ LOKACIJA – OBJEKT OPIS
RADOVA / USLUGE / OPREME
1 Bukovački krč od kbr. 31 do kbr. 37 izrada projektne dokumentacije za 70m javne rasvjete
7. DRUGI JAVNI OBJEKTI I POVRŠINE
7.1.  NOVE AKCIJE U 2015.
REDNI BROJ LOKACIJA – OBJEKT OPIS
RADOVA / USLUGE / OPREME
1 DV Bukovac, Bukovački krč, Bukovačka cesta 221 uređivanje igrališta
2 OŠ Remete, Remete 99a izrada projektne dokumentacije za izgradnju školskog igrališta
3 ŠRC Remete, Vinec 3 ograđivanje igrališta
4 Župa Remete, Česmičkoga 1 uređivanje igrališta

 

 

8. RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIHODNOSA
1 Ulica Anđele Horvat, ulica Gospočak I odvojak, produženi odvojak 1. i 2. ulice Gorice, odvojak ulice Remete, ulica Rim, ulica Donji Rim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovori