PLANOM MALIH KOMUNALNIH AKCIJA ZA 2014. ZA REMETE PREDVIĐENO 681 000 KUNA

Vijeće Gradske četvrti Maksimir, na IX. (29. I) i X. (12.III.) sjednici , donijelo je Plan malih komunalnih akcija Gradske četvrti Maksimir za 2014.

Planom su predviđene akcije gradnje, uređivanja i održavanja manjih objekata komunalne infrastrukture i drugih manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana.

Na području MO Remete njime su planirana slijedeća izdvajanja:

  ODVODNJA OTPADNIH VODA (PRENESENO IZ 2013.)

REDNI BROJ

LOKACIJA – OBJEKT

OPIS RADOVA / USLUGE / OPREME

PLANIRANI IZNOS

1.

Pustoselina, od kbr. 7/1 do 7/10 izrada projektne dokumentacije za gradnju 300 m kanala

13.000,00

UKUPNO

13.000,00

JAVNOPROMETNE POVRŠINE I OBJEKTI

 REDNI BROJ

LOKACIJA – OBJEKT

OPIS RADOVA / USLUGE / OPREME

VRIJEDNOST U KUNAMA

1.

Hrastov gaj uređivanje kolnika i staze

50.650,00

2.

Bukovečki krč uređivanje kolnika

281.290,00

3.

Vinec od ulice Črešnjevec do ulice Studeni breg uređivanje kolnika

183.620,00

4.

OŠ Remete, Remete 99a uređivanje parkirališta

109.220,00

UKUPNO

624.780,00

 JAVNA RASVJETA (PRENESENO IZ 2013.)

 REDNI BROJ

LOKACIJA – OBJEKT

OPIS RADOVA / USLUGE / OPREME

PLANIRANI IZNOS

1.

Bukovački krč od kbr. 31 do kbr. 37 izrada projektne dokumentacije za 70 m javne rasvjete

8.250,00

UKUPNO

8.250,00

DRUGI JAVNI OBJEKTI I POVRŠINE

  REDNI BROJ

LOKACIJA – OBJEKT

OPIS RADOVA / USLUGE / OPREME

VRIJEDNOST U KUNAMA

1.

OŠ Remete, Remete 99a izrada projektne dokumentacije za gradnju školskog igrališta

20.000,00

2.

OŠ Remete, Remete 99a postavljanje videonadzora

15.000,00

UKUPNO

35.000,00

 UKUPNO MO REMETE

681.030,00

 

Odgovori