USPORNICI U GORICAMA

Vijeće MO Remete na svojoj je 19. sjednici uputilo na postupanje Službi za mjesnu samoupravu zaključak o davanju suglasnosti za postavljanje prometnih uspornika u ulici Gorice.

U obrazloženju ovog zaključka se kaže “Kako bi se osigurala prometna sigurnost u ulici Gorice Vijeće Mjesnog odbora Remete suglasno je da se postave prometni uspornici kada se prikupe suglasnosti za njihovo postavljanje od stanovnika ulice Gorice ispred čijih kuća će prometni uspornici biti postavljeni. Prikupljanje suglasnosti za postavljanje prometnih uspornika izvršiti će se tek kada Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, odjel za promet utvrdi na kojim mjestima u ulici Gorice treba postaviti prometne uspornike.”

Odgovori