IZMJENOM PLANA MKA REMETAMA 358.500 KUNA

petrova116

Na prijedlog mjesnih odbora Vijeće Gradske četvrti Maksimir je na 7. sjednici održanoj 20. studenog 2013. donijelo zaključak o izmjeni Plana malih komunalnih akcija Gradske četvrti Maksimir za 2013. godinu. S područja Mjesnog odbora Remete uvrštene su dvije akcije i to: uređenje 290m kolnika u ulici Vinec od raskrižja sa ulicom Gospočak do raskrižja ulica Vinec, Črešnjevec, Kratki dol, (vrijednost 250.700,00 kuna), te uređenje 1740 m² parkirališta ispred OŠ Remete (92.400,00 kn).

Uz to izmjenama je predviđeno i nekoliko manjih zahvata poput postavljanja klupe na Bukovačkoj (kod kbr. 149) i postavljanje dva znaka zabrane dovođenje pasa. (Vinec 1, zelena površina i Črešnjevec – dječje igralište).

Za izradu projektne dokumentacije  dogradnje  javne rasvjete u Bukovačkom krču 31 – 37. predviđeno je 14.000 kuna.

Odgovori