IZBORI ZA EU PARLAMENT: REMETE ZA HDZ, MAKSIMIR ZA SDP

Rezultati EU – izbora pokazuju da bi se nakon lokalnih izbora Vinec i Petrova mogli nastaviti igrati pokvarenog telefona…

Na razini Gradske četvrti  Maksimir birači koji su izašli na birališta svoj su glas u nešto većoj mjeri dali listi SDP-ovih kandidata. Na sva tri remetska izborna mjesta više je glasova dobila lista HDZ-HSP AS-BUZ predvođena Ružom Tomašić.

Vodeći se ovakvim rezultatima u predviđanju lokalnih izbora za vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora čini se kako bi se moglo dogoditi da se i naredne četiri godine Petrova i Vinec igraju pokvarenog telefona…Treba, međutim, voditi računa i o neovisnim listama kao i o sigurno većem izlasku na biračka mjesta. I, valjda, manjem broju nevažećih listića…

Odgovori