Kvart

Površina: 295,85 ha

Broj stanovnika:(28.II. 2009): 5.880

Najsjevernija točka: 45°50’30“ S Z Š

Najjužnija točka:45°50′ S Z Š

Najistočnija točka:15°58’49“ I Z D

Najzapadnija točka:16°00’31“ I Z D

Odgovori

MOJ MALI DIO SVEMIRA