UDRUGE U REMETAMA

U HRVATSKOJ JE 2018. BILO REGISTRIRANO VIŠE OD 50000 UDRUGA

…točnije 52 234 različite udruge.

Od toga broja u Gradu Zagrebu 12 657. Toliko je udruga evidentiranih u gradskom Uredu za udruge. Međutim zanimljivo je da je broj udruga koje su svoje statute prilagodile Zakonu o udrugama, što je svojevrstan kriterij aktivnosti, manji od polovice tog broja.Naime to je učinilo manje od  5 600 zagrebačkih udruga, odnosno tek 30 780  registriranih na nacionalnoj razini.

Velik je i broj tzv. „pasivnih“ udruga koje 8 i više godina nisu održale Skupštinu.

  Ukupan broj registriranih udruga

Od ukupnog broja

Ukupan broj brisanih udruga Zahtjev za upis promjene statuta u postupku je rješavanja
Udruge koje su uskladile statut Udruge u postupku prestanka djelovanja  „Pasivne“ udruge

(8 godina nisu održale Skupštinu)

Grad Zagreb 12657 5596 453 6791 1990 1063
Hrvatska 52234 30780 1003 24187 8420 1770

U Remetama prema podacima Ministarstva uprave djeluje 60-ak udruga različitog spektra. Najviše je sportskih kao i onih koje imaju za cilj brigu na različite načine poboljšati kvalitetu života svojih članova.

Donosimo popis onih udruga s područja Remeta koje Ministarstvo u Registru udruga vodi kao aktivne.

RB Naziv Sjedište  
1. RUSTICA – udruga za očuvanje i razvoj bioloke raznolikosti i ruralne baštine Vinec 19,
2. Građanska udruga EREMUS Vinec 1,
3. KUD “FRANKOPAN-REMETE” Vinec 1,
4. Sportska udruga za rekreaciju i promoviranje sporta VIN KLUB Vinec 18,
5. Auto klub  RACING TEAM Vinec 5A,
6. Folklorna izvorna skupina “REMETE” Vinec 3,
7. Društvo športske rekreacije REMETE Vinec 3,
8. Stolnoteniski klub “REMETE” Vinec 1,
9. Tenis klub D&N Vinec 3,
10. CARPE DIEM-REMETE-Udruga za promicanje kvalitete života Vinec 1,
11. BMW MOTO KLUB ZADOVOLJSTVO U VOŽNJI Vinec 18,
12. Mreža mladih Roma Hrvatske Vinec 38,
13. UDRUGA ZA PROMICANJE ZDRAVLJA I ZDRAVOG NAČINA ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA Gospočak 94,
14. PERSPEKTA Gospočak 20,
15. E-ZAGREB Gospočak 47,
16. Sportski klub “AEROBIKA I FITNES SPORT” Gospočak 75,
17. HYPERLOOP TIM SVEUČILIŠTA Gospočak 103,
18. Karate klub “BORAC” – Remete 108,
19. EOS – EDUKACIJA ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG SEKTORA Remete 32,
20. Ronilački klub “VODENI SVIJET” Remete 33,
21. Judo klub “REMETE” Remete 46,
22. Veteranski nogometni klub RAVNICE Remete 101/2,
23. Košarkaški klub “REMETE” Remete 99a,
24. Fitness centar POWER ART Remete 166a,
25. Zavičajni klub “PRIMORSKI DOLAC” Remete 168,
26. Sportsko rekreacijska udruga SPORTSKA PRIČA Remete 42,
27. Biciklistički klub “RIS” Remete 42,
28. Udruga “TURISTIČKE STRANICE” Gorice 101a,
29. Hrvatska kulturna udruga “PJEVANA BAŠTINA” Gorice 74C,
30. Udruga 101 DALMATINKA Gorice 101a,
31. Moto klub STARI JAHAČI Pustoselina 3,
32. Stolnoteniski klub MAKSIMIR Črešnjevec 37,
33. Konjički klub KAROCA Črešnjevec 4a,
34. udruga Korisnika interneta GLOBALNA HRVATSKA Črešnjevec 76,
35. Sportski konjički klub SEM Črešnjevec 4a,
36. ILUZIJA Bukovačka cesta 282a,
37. Udruga za promicanje kulture i umjetnosti i kulturnu suradnju u regiji – KULTUROSFERA Bukovačka cesta 195a,
38. Udruga POKRET Bukovačka 325,
39. Udruga za unapređenje zdravlja kralježnice – ŠKOLA ZDRAVIH LEĐA Bukovačka cesta 214,
40. Udruga sportske rekreacije “SM SPORT” Bukovačka cesta 142,
41. Udruga za zaštitu i promociju mentalnog zdravlja “VIVO” Bukovačka cesta 343,
42. HRVATI ORGANIZIRANO NADGLEDAJU IZBORE Bukovačka 159,
43. CROM – Centar za razvoj organizacija mladih Bukovačka cesta 273,
44. Dječja udruga HRABROST Bukovačka cesta 301,
45. Body building klub “SCITEC” TEAM CROATIA Bukovačka cesta 319,
46. Udruga za osobni razvoj i duhovnost JUPITER Bukovačka cesta 249,
47. KRONOPLJA-Udruga za promicanje uzgoja i prerade industrijske konoplje i drugih alternativnih kultura na poljoprivredni i ekološki način Bukovačka ulica 161,
48. Građanski vaterpolo klub “MEDVEŠČAK” Bukovačka cesta 311,
49. HRVATSKI DOM Bukovačka ulica 161,
50. TAO CHERUB HRVATSKA BUKOVAČKA CESTA 206,
51. Hrvatsko arahnološko društvo “NARCIS DAMIN” Gajščak 4a,
52. STARODOBNI AUTOMOBILI Gajščak 18,
53. Tamburaški sastav “KAO NEKAD” Studeni breg 63,
54. PAINTBALL ALFA TIM Studeni breg 3,
55. Kickboxing klub ALFA TEAM Biškupec breg 15a,
56. Klub tajlandskog boksa ALFA TEAM Biškupec breg 15a,
57. HRVATSKA LABORATORIJSKA UDRUGA Kameniti stol 30A,
58. ISOHAP – Međunarodno društvo za hipoalergene proizvode Kameniti stol 40,
59. Udruga NATYA-ZVUK TIJELA Ledine 17,
60. Sportska udruga NON STOP LV SPORT Anđele Horvat 2A,
61. HUMANE SKRETNICE Hrastov gaj 20,
62. “URBAN CULT” – udruga za promicanje kulturnih i društvenih vrijednosti Kostanjevec 33,
63. Udruga RUKA PLUS Kostanjevec 17,
64. Udruga FLORIJAN Kostanjevec 33,
65. Klub za brzo klizanje “ZAGREB” Kesten brijeg 3,

Odgovori