U UTORAK BEZ STRUJE

U utorak 24.svibnja  od 8:00 – 13:00 sati  bez struje će zbog redovnog godišnjeg održavanja el.energetskog postrojenja biti korisnici na slijedećim adresama:

Kameniti stol 2-do kraja par, 3-11 nep, 17-37 nep, 41, Remetski kamenjak 74a, 1, 1a, b, 39, Ivirščak, Pustoselina, Remete 164-do kraja par, 129-do kraja nep, Studeni breg 2-do kraja par, 1-19 nep, 23, 27-71 nep, Mirni dol, Biškupec brijeg, Šušnjići, Kesten breg, Banjščak 2-4a par, 1-17 nep, Kvintička 2-26 par, 1-29 nep, Vinec, Črešnjevec 2-do kraja par, 1-63 nep, 75-do kraja nep, Gospočak 2-72 par, 1-55 nep, Bukovačka 320-do kraja par, 341-do kraja nep, Česmičkoga 44-do kraja par, 45-do kraja nepar.

Odgovori