IME O.SLAVEKA NA POPISU IMENA ZA JAVNE POVRŠINE

Vijeće GČ Maksimir na svojoj sjednici održanoj 22. travnja…

donijelo je zaključak o uvrštavanju imena o. Vjenceslava Miheteca u Fond imena iz kojeg se imenuju javne površine za područje Grada Zagreba. To je prvi korak nakon kojega će zaključak biti dostavljen Odboru za imenovanje naselja, ulice i trgova Gradske skupštine Grada Zagreba. Za ovaj kraj i remetsku župu velika je radost da ime našega o. Vjenceslava ostane ubilježeno za povijest i na ovaj način. Naime, osim što je kao kao župnik i upravitelj svetišta zaslužan što je remetska crkva postala jednim od marijanskih bisera hrvatske Crkve kao duhovno utočište za mnoge vjernike, on je ostavio neizbrisivi trag u očuvanju  tradicionalnih vrijednosti i kulturne baštine ovoga kraja i našega naroda.

izvor www.facebook.com/pages/Župa-Remete/

Odgovori