POČELA PROLJETNA VAKCINACIJA LISICA

OVIH DANA U TIJEKU JE PROLJETNA KAMPANJA VAKCINACIJE LISICA NA PODRUČJU HRVATSKE

Oralno cijepljenje lisica višegodišnji je program iskorjenjivanja bjesnoće. Tijekom ove godine biti će provedene dvije akcije oralnog cijepljenja lisica (proljetna i jesenska) u okviru kojih će na površini cijele zemlje (izuzev jadranskih otoka), putem posebnih zrakoplova biti distribuirano ukupno 2.827.100 vakcinalnih mamaka. Provjera učinkovitosti oralne vakcinacije osigurava se analizom rezultata laboratorijskog testiranja lisica. U odstrelu lisica, koji se provodi nakon svake akcije, te njihovoj dostavi u ovlaštene veterinarske organizacije važnu ulogu imaju lovačka društva.

Iako je smrtonosna, bjesnoća se može spriječiti.
Učinkovita kontrola bjesnoće te njeno iskorjenjivanje može se postići stvaranjem imuniteta na bjesnoću sustavnom provedbom oralne vakcinacije lisica. U svrhu osiguravanja zaštite zdravlja ljudi i domaćih životinja od bjesnoće, a radi iskorjenjivanja bolesti u populaciji lisica kao glavnih rezervoara, Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane sredstvima za iz IPA predpristupnog fonda EU 2011. godine započela je provedbu projekta Oralne vakcinacije lisica u Republici Hrvatskoj.
Mjera se provodi dva puta godišnje, u jesen i proljeće. Jesenskom akcijom cilj je imunizirati lisice prije sezone parenja, dok se proljetna akcija provodi oko dva mjeseca nakon štenjenja lisica kako bi se procijepio i pomladak. Mamci koji u sebi sadrže potrebnu dozu cjepiva u potpunosti su neškodljivi za zdravlje drugih divljih i domaćih životinja.

U Hrvatskoj se mamci polažu pomoću zrakoplova koji su dokazani kao najučinkovitije i ekonomski najisplativije sredstvo za distribuciju vakcinalnih mamaka.

Po riječima dr Ivane Lohman Janković iz Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, poseban plan polaganja mamaka radi se za područje Grada Zagreba gdje se mamci polažu helikopterom. Na taj način se osigurava  obuhvaćenost svih rubnih područja Grada i zelene zone.

Provedba ovakve vakcinacije dovela je do drastičnog smanjenja  pojave  bjesnoće. Naime prošle godine na području Hrvatske od 4519 pretraženih uzoraka lisica, virus bjesnoće je utvrđen u samo jednom uzorku i to u Zagrebačkoj županiji. Godinu ranije (2013.) na području Hrvatske zabilježena su 34   slučaja bjesnoće kod lisica.

mamac

Odgovori