ODRŽANA SEDMA SJEDNICA VMO REMETE

Na VII. sjednici VMO Remete održanoj 6. veljače, Vijeće je raspravljao o radu u prošloj godini.

 Vijećnici su donijeli i Program rada za 2014. godinu s financijskim planom te prijedlog utroška sredstava s pozicije 3299 –  ostali nespomenuti rashodi poslovanja Financijskog plana Mjesnog odbora Remete za 2014. godinu.

Raspravljalo se i o Planu malih komunalnih akcija Gradske četvrti Maksimir za ovu godinu.

Odgovori