IMENOVANI NOVI ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA OŠ REMETE

Zaključkom gradonačelnika Milana Bandića od 13. ovog mjeseca razriješeni su dosadašnji članovi Školskog odbora OŠ Remete  dr.sci.Igor Peternel, Snježana Cifrek i Bernard Gršić. Novi članovi odbora su: Ivan Bekavac, Ana Vićan i Stanko Gačić.

Riječ je o članovima koje osnivač (Grad Zagreb odnosno gradonačelnik) prema Statuta škole  imenuje i razrješuje  samostalno.

 

Odgovori