ŠTO NAM RADE REMETSKI VIJEĆNICI?

NA POSLJEDNJIM SJEDNICAMA ODRŽANIMA U LISTOPADU VIJEĆNICI MJESNOG ODBORA REMETE RASPRAVLJALI SU I DONOSILI ZAKLJUČKE O VOZNOM REDU AUTOBUSA, PLANU MALIH KOMUNALNIH AKCIJA, PRENAMJENI ZEMLJIŠTA…

USKLAĐIVANJE VOZNOG REDA AUTOBUSNIH LINIJA

Otvarajući raspravu o potrebi usklađivanja voznih redova autobusnih linija koje prolaze pokraju OŠ Remete predsjednik Vijeća Domagoj Ivanković podsjetio je kako su već ranije tražili takvo usklađivanje kako bi djeca iz svih smjerova nesmetano dolazila javnim prijevozom u školu, te da se linija 203 (Svetice-Bukovačka c.- Vinec – Krematorij) sa svim polascima produži do Krematorija zbog sigurnosti djece i pješaka.

Nakon kraće rasprave u kojoj su, uz Ivankovića, sudjelovali i Tomislav Ivanek (neovisni), Zoran Novosel (SDP) i Ljubo Vrdoljak  (HDZ) jednoglasno je donijet zaključak kojim se traži takvo usklađenje voznog reda. Zaključak  je upućen gradskoj Službi za mjesnu samoupravu.

PRIJEDLOZI ZA PLAN MALIH KOMUNALNIH AKCIJA U 2014.

Tomislav Ivanek iznio je čitav niz remetskih komunalnih potreba  koje bi trebalo uvesti u Plan MKA Gradske četvrti Maksimir:

 • asfaltiranje nogostupa – Bukovačka cesta od kbr. 252 do ulice Gospočak i  Bukovačka cesta od kbr. 152 do ulice Bezgovec
 • asfaltiranje kolnika   – Bukovački krč i Biškupec breg
 • održavanje stepenica   – Kostanjevec-Gajšćak
 • dječji vrtić – Bukovački krč  – nadopuna spravama
 • dječje igralište              – OŠ Remete – izgradnja
 • koševi za smeće           kod OŠ Remete, Crkve, Vinec
 • WC za pse – Vinec 1
 • znak sporedne ulice – Gospočak – odvojci
 • prometno ogledalo – Bukovačka cesta kod kbr. 250
 • javna rasvjeta – 2 stupa Bukovački krč
 • video nadzor – OŠ Remete

Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali član Vijeća GČ Maksimir Željko Jurčević te remetski vijećnici Darko Svedrec (NL Milana Bandića), Domagoj Ivanković (HDZ) i Zoran Novosel (SDP)   u potpunosti je, jednoglasno potvrđen Ivanekov prijedlog.

PRIJEDLOZI IZMJENA GUP

Vijećnici su jednoglasno, nakon kraće rasprave, prihvatili 18  pojedinačnih inicijativa za promjene u GUP-u Grada Zagreba.Većinom tih inicijativa   traže se prenamjene iz zona zaštitnog zelenila i javnih zelenih površina u zonu stambene namjene.

NOVE NADSTREŠNICE NA AUTOBUSNIM STAJALIŠTIMA, PROŠIRENJE MALE ZIMSKE SLUŽBE, SPRAVE ZA DJECU…

Vjećnici su zaključili kako bi bilo dobro zatražiti postavljanje  novih nadstrešnica na autobusnim stajalištima:

 • – Bukovačka cesta – Kostanjevac
 • – Bukovački krč – Bukovačka cesta
 • – sva autobusna stajališta gdje postoje tehnički uvjeti

Vijećnici su Službi za mjesnu samoupravu uputili zahtjev za  proširenje Plana male zimske službe na Biškupec breg i odvojak Pustoseline.

Upućen je i prijedlog da se sprave za projekt razvoja zagrebačke mladeži postave na lokaciji Vinec 1, između trafostanice i parkirališta.

SREDSTVA IZ NESPOMENUTIH RASHODA POSLOVANJA ZA KNJIŽNICU OŠ REMETE

Vijećnici su zaključili kako će za ovu godinu neutrošena sredstava sa pozicije ostalih nespomenutih rashoda poslovanja MO Remete u iznosu od 4.602,01 kn, potrošiti za školsku knjižnicu OŠ Remete.

Odgovori