POČELO IZJAŠNJAVANJE O REFERENDUMU O BRAKU

Na ulazima u remetsku crkvu danas je počelo potpisivanje zahtjeva o potrebi raspisivanja referenduma kojim bi se u Ustav RH unijela odredba po kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca.

Prije i nakon  današnjih misa građani su mogli potpisati  zahtjev koji je pokrenuila građanska inicijativa “U ime obitelji”. Tako će biti i i slijedeće dvije nedjelje: 19. i 26. svibnja.

Referendum će biti održan ako se  u zadanom roku, na propisan način, prikupi 375 000 potpisa birača. Osim imena i prezimena u potpisne knjige, koje su numerirane i uvezane, upisuje se i OIB ili JMBG.

Potpisi će se prikupljati na više od 2.000 mjesta u cijeloj Hrvatskoj – ispred katoličkih i pravoslavnih crkava, džamija, na brojnim fakultetima svih hrvatskih sveučilišta, na najposjećenijim lokacijama u svim hrvatskim gradovima.

Na državnom referendumu, kakav pokreće građanska inicijativa „U ime obitelji“, odlučuje se većinom birača koji su glasovali :50 posto plus jedan birač. Drugim riječima, ako na referendum izađe 100 glasača, pozitivna referendumska odluka donesena je ako je 51 glas bio ZA.

u ime obitelji

Odgovori