IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU 2013.

Izborno povjerenstvo Grada Zagreba potvrdilo je 26. travnja kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora.

Za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Remete potvrđene su slijedeće liste:

1.HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA – HČSP

NOSITELJ LISTE: DAMIR KOLIĆ

Kandidati:

1. DAMIR KOLIĆ; BUKOVAČKA CESTA 343;

2. JOSIP ŠOŠIĆ; BUKOVAČKA CESTA 281;

3. BISERKA IVRLAČ; BUKOVAČKA CESTA 355;

4. DRAGUTIN ŠOŠIĆ; BUKOVAČKA CESTA 281;

5. IVAN KOLIĆ; BUKOVAČKA CESTA 343;

6. IVAN ŠOŠIĆ; BUKOVAČKA CESTA 281

7. MARTIN NEKIĆ; GAJŠČAK 8;

 

2.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ

ZAGORSKA STRANKA – ZS

ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA – ZDS

HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS

NOSITELJ LISTE: DOMAGOJ IVANKOVIĆ

Kandidati:

1. DOMAGOJ IVANKOVIĆ; GAJŠČAK 45;

2. ŽELJKO JURČEVIĆ; VINEC 35;

3. ROBERT LUKAČ; BUKOVAČKA CESTA 410;

4. LEON LESKOVEC; GOSPOČAK 34/A;

5. MIROSLAV NIKOLIĆ; PUSTOSELINA 7/ 002;

6. GORAN KUKEC; STUDENI BREG 3;

7. LJUBO VRDOLJAK; KVINTIČKA ULICA 24;

 

3.HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

SAVEZ HRVATSKIH UMIROVLJENIKA I SENIORA – SHUS

NOSITELJ LISTE: ZLATKO PAVIČIĆ

Kandidati:

1. ZLATKO PAVIČIĆ;  REMETE 78;

2. DUBRAVKA DIMOV-BUTKOVIĆ;   IVIRŠČAK 9;

3. BORIS KREBER; REMETE 61;

4. KRISTINA SUNČANA LJUBEK; REMETE 50;

5. FRANJO KOVAČIĆ; BUKOVAČKA CESTA 400/B;

6. PETAR KREBER; REMETE 61;

7. MARIJA KOVAČIĆ; BUKOVAČKA CESTA 400/B;

 

4.HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

ZELENA LISTA

DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – DSU

NOSITELJ LISTE: KRUNO SOBOTNJAK

Kandidati:

1. KRUNO SOBOTNJAK; BUKOVEČKI KRČ 41;

2. GJURGJICA BAUER; BUKOVAČKA CESTA 218;

3. KREŠIMIR JURIŠIĆ; KOSTANJEVEC 20;

4. ANA JEREČIĆ; REMETE 87;

5. LJUBICA ILIČIĆ; REMETE 104;

6. SLOBODAN ILIČIĆ; REMETE 104;

7. IVICA VIDIĆ; BUKOVAČKA CESTA 198;

 

5.HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS

HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU

NOSITELJICA LISTE: KRISTINA KROŠELJ

Kandidati:

1. KRISTINA KROŠELJ; GORICE 103/F;

2. DAVOR MARINIĆ; ŠUŠNJIĆI 7;

3. ANKA BAGO; KAMENITI STOL 36;

4. SANJA SLUNJSKI; KVINTIČKA ULICA 15;

5. BARBARA RUDIĆ; REMETE 33;

6. NINA KROŠELJ; GORICE 103/F;

7. DENIS BEVANDA; KAMENITI STOL 36;

 

6.KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA MJESNOG ODBORA REMETE

NOSITELJ LISTE: TOMISLAV IVANEK

Kandidati:

1. TOMISLAV IVANEK; BUKOVAČKA CESTA 242/ 001;

2. LJUBICA DOMITROVIĆ; REMETE 28;

3. SILVANA KLARIĆ-ŠESTAN; BUKOVAČKA CESTA 215;

4. JOSIP LESKOVEC;  VINEC 6;

5. BRANKO PAŠIČEK; BUKOVAČKA CESTA 190;

6. BERNARDA PETKOVIĆ-KLOBUČAR; REMETE 107;

7. KREŠIMIR IVANEK; PUSTOSELINA 7/ 005;

 

7.SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

ZELENA STRANKA – ZS

NOSITELJ LISTE: ZORAN NOVOSEL

Kandidati:

1. ZORAN NOVOSEL ; STUDENI BREG 35;

2. DRAGUTIN JEŽIĆ; ČESMIČKOGA 10;

3. SILVIO ALTARAC, dr.;  BUKOVAČKA CESTA 229/C;

4. ŽARKO MITRIĆ;   GOSPOČAK 81;

5. DAMIR FUTAČ; STUDENI BREG 17;

6. IVAN PODRAVEC; REMETE 148;

7. ZDRAVKO FULIGA; BUKOVAČKA CESTA 359;

 

8.KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA MJESNOG ODBORA REMETE

NOSITELJ LISTE: DARKO SVEDREC

Kandidati:

1. DARKO SVEDREC;  STUDENI BREG 8/A;

2. MARKO VDOVIĆ , STUDENI BREG 13;

3. MAJA SMETANA ; KVINTIČKA ULICA 2;

4. KRUNOSLAV ŠUŠNIĆ; ŠUŠNJIĆI 3;

5. PETAR FABIJANČIĆ;  KAMENITI STOL 39;

6. ZLATKO TROPINA; REMETE 86;

7. JELENA GAVRAN;  BUKOVAČKA CESTA 408

Odgovori